تبلیغات
"/> Dr.Mohammad Paknezhadِ - نمونه سوالات رشته مترجمی

Dr.Mohammad Paknezhadِ

"If you wish good advice, consult an old man


ترجمه متون ساده سری1 سری 2 سری3

واژه شناسی سری 4 سری 1 سری 2 سری 3

کلیات زبانشناسی 1 سری 1

کلیات زبان شناسی 2 سری1 سری 2

مقاله نویسی سری 2 سری 1

ادبیات معاصر سری 3 سری 2 سری 1

اصول و مبانی ترجمه سری3 سری 1 سری2

اصول و روش تحقیق1 سری3 سری1 سری2

بررسی مقابله سری 1 سری2

درآمدی بر ادبیات 1 سری 2 سری 1

کاربرد اصطلاحات سری3 سری 1 سری 2

نامه نگاری سری 2 سری 1

اصول و روش ترجمه سری 2 سری 1

دستور نگارش2 سری 1

نگارش پیشرفته سری 2 سری 1

آواشناسی سری 3 سری 1 سری 2

ترجمه مکاتبات 2 سری 2 سری 1

ترجمه مکتبات و اسناد 1 سری 2 سری 1

ترجمه متون ادبی سری 2 سری 1

ترجمه متون مطبوعاتی1 سری 2 سری 1

ترجمه متون مطبوعاتی 2 سری 2 سری1

ترجمه متون سیاسی سری 2 سری 1

ترجمه متون اقتصادی سری 2 سری 1

ترجمه پیشرفته1 سری 3 سری 1 سری2

ترجمه پیشرفته2 سری 2 سری 1

فنون و یادگیری زبان سری 2 سری 1

ساخت زبان فارسی سری 2 سری 1

خواندن درک مفاهیم 1 سری 1

خواندن و درک مفاهیم 2 سری 2 سری 1

نگارش فارسی سری 3 سری 2 سری 1

گفت و شنود1 سری 1

دستور نگارش1 سری 2 سری1

خواندن متون مطبوعاتی سزی2 سری1

اصول و روش تحقیق2 سری 2 سری 1

آثار اسلامی 2 سری 1

آثار اسلامی 1 سری 1

در آمدی بر ادبیات 2 سری 1

نمونه نثر ساده سری 1

نمونه شعر ساده سری 1

روش تدریس سری 1

آزمون سازی سری 1


لینکدونی

لینکستان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    آیا این وبلاگ در راستای اهداف زبانی شما موثر بوده است ؟

<
Time spent here:
قالب و كدهای جاوا > <

قالب و كدهای جاوا >

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Glitter Graphics
Time spent here:
كد جاوا در قالبسرا

كد تغییر شكل موس

كد تقویم

BAHAR 20.COM

خدمات وبلاگ نویسان

Google
دریافت کد بارش برف از زیبا ساز وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس