تبلیغات
"/> Dr.Mohammad Paknezhadِ - expressions

Dr.Mohammad Paknezhadِ

"If you wish good advice, consult an old man

3952) He's a doctor.
3953) او یك دكتر است

3954) He's a farmer .
3955) و یك كشاورز است

3956) He's a Geramn
3957) او یك آلمانی است

3958) he's a good for nothing
3959) آبی از او گرم نمی شود

3960) He's a mechanic.
3961) او یك مكانیك (تعمیركار)است

3962) He's a mum's boy
3963) بچه ننه ست.

3964) He's a pain in the neck
3965) واقعا مایه دردسره

3966) He's a tough kid and he acts up a lot
3967) او بچ? سرسختی است و کلی بی ادبی میکند.

3968) he's all the world to me
3969) همه چیز من اوست

3970) He's always making excuses
3971) همیشه عذر و بهانه میاره

3972) He's battled constantly
3973) بی وقفه در حال ستیز بوده

3974) He's birdbrained
3975) احمق

3976) He's doing fine
3977) خوبه

3978) He's from Canada.
3979) او اهل كانادا است

3980) He's on his way up
3981) او خودش را بالا می کشد

3982) He's pea brained
3983) مغز گنجشکی

3984) He's the oldest teacher in our school
3985) اون مسن ترین معلم مدرسه ی ماست

3986) He's wearing a white shirt.
3987) او همان است كه بلوز سفید پوشیده است

3988) He`s all thumb
3989) ادم شلخته

3990) Head or tail?
3991) شیر یا خط؟

3992) Headache
3993) سردرد

3994) headed
3995) پیشتاز

3996) Heads or tails
3997) شیر یا خط

3998) Hear about
3999) شنیدن درباره ی

4000) Hear and don’t believe
4001) بشنو و باور نکن

لینکدونی

لینکستان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    آیا این وبلاگ در راستای اهداف زبانی شما موثر بوده است ؟

<
Time spent here:
قالب و كدهای جاوا > <

قالب و كدهای جاوا >

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Glitter Graphics
Time spent here:
كد جاوا در قالبسرا

كد تغییر شكل موس

كد تقویم

BAHAR 20.COM

خدمات وبلاگ نویسان

Google
دریافت کد بارش برف از زیبا ساز وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس