تبلیغات
"/> Dr.Mohammad Paknezhadِ - ENGLISH VOCABULARY

Dr.Mohammad Paknezhadِ

"If you wish good advice, consult an old man

ENGLISH  VOCABULARY

Abbreviations and Acronyms


Word

Meaning

@ at
a/c account
AGM annual general meeting
a.m. ante meridiem  (before  noon)
a/o account of  (on behalf of)
AOB any other business
ASAP as soon as possible
ATM automated teller machine (cash dispenser)
attn for the attention of
approx appriximately
cc copy to
CEO chief executive officer
c/o care of  (on letters:  at the address of)
Co company
cm centimetre
COD cash on delivery
dept department
e.g. exempli gratia (for example)
EGM extraordinary general meeting
ETA estimated time of arrival
etc et caetera  (and so on)
GDP gross domestic product
GNP gross national product
GMT Greenwich mean time  (time in London)
i.e. id est  (meaning : 'that is')
Inc incorporated
IOU I owe you
IPO initial public offer
Jr junior
K thousand
lb pound (weight)
£ pound (money/currency)
Ltd limited

mo month

N/A not applicable

NB Nota Bene  (it is important to note)

no number

PA personal assistant

p.a. per annum  (per year)

Plc public limited company

pls please

p.m. post meridiem  (after noon)

p.p. per pro  (used before signing in a person's absence)

PR public relations

p.s. post scriptum

PTO please turn over

p.w. per week

qty quantity

R & D research and development

re with reference to

ROI return on investment

RSVP repondez s'il vous plait  (please reply)

s.a.e. stamped addressed envelope

VAT value added tax

VIP very important person

لینکدونی

لینکستان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    آیا این وبلاگ در راستای اهداف زبانی شما موثر بوده است ؟

<
Time spent here:
قالب و كدهای جاوا > <

قالب و كدهای جاوا >

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Glitter Graphics
Time spent here:
كد جاوا در قالبسرا

كد تغییر شكل موس

كد تقویم

BAHAR 20.COM

خدمات وبلاگ نویسان

Google
دریافت کد بارش برف از زیبا ساز وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس