تبلیغات
"/> Dr.Mohammad Paknezhadِ - translator

Dr.Mohammad Paknezhadِ

"If you wish good advice, consult an old man

زبان طبیعی و زبان فیلم
۱- از ویژگیهای گفتار طبیعی می توان به تکرار کلمات، اشتباه تلفظی، اشتباه دستوری، مکث کوتاه و بلند، همپوشانی گفتاری و سایر موارد را نام برد. در گفتگوی عادی میان دو یا چند نفر بسیار اتفاق می افتد که نا آگاهانه و بدلایل بسیار که بخشی از آن به حوزه روانشناسی زبان مربوط می شود کلمه ای را چند بار تکرار کنیم. تکرار نه از جهت تاکید که از جهت نوعی لکنت مقطعی. و باز علی رغم تسلط بر زبان مادری گاه می شود که تلفظ کلمه ای را به اشتباه بر زبان بیاوریم و یا به رغم تسلط(هرچند ناآگاهانه) بر دستور زبان مادری مرتکب اشتباهات دستور زبانی شویم و یا ممکن است درست در همان لحظه ای که زبان باز می کنیم و کلمه ای را می گوییم دقیقاً در همان لحظه مخاطب ما نیز همان کار را انجام دهد و همپوشانی گفتاری ( چه در سطح کلمه و چه در سطح جمله) روی می دهد. این موارد و عناصر دیگر جزیی از گفتار طبیعی هستند و اصولاً با ارتکاب این موارد که تقریباً در همه موارد ناخودآگاه صورت می گیرند، زبان طبیعی، طبیعی جلوه می کند.

2- شاید بسیار اتفاق افتاده باشد که با دقت در دیالوگهای شخصیتهای فیلمها و سریالهای تلویزیونی و به رغم آن که به فارسی امروز سخن می گویند متوجه این مطلب شده باشید که خارج از این فیلمها و سریالها و در محیط طبیعی کسی این گونه سخن نمی گوید و کمتر کسی است که به دقت به چرایی این مطلب فکر کند. چرایی این مسئله در همان چیزی نهفته است که در بند 1 به اجمال به آن اشاره کردم. مکالمه طبیعی از قبل نوشته نشده است و درست در لحظه ای که نیاز به بیان مقصود پیش می آید فی البداهه ادا می شود. و از همین روی است که واجد عناصری است که به برخی از آنها در بالا اشاره شد و همه گویشوران یک زبان کم و بیش مرتکب آنها می شوند. ولی زبان و دیالوگ فیلمها و سریالها این گونه نیست و از اساس با زبان طبیعی تفاوت دارد. تفاوت اساسی آن در این است که مکالمه فیلم از قبل و توسط یک فرد برای تمامی شخصیتهای فیلم نوشته می شود و بجز در برخی موارد عاری از عناصری است که در بالا به ان اشاره کردم. و از همین رو است که به رغم فارسی بودن دیالوگ این فیلمها و سریالها، ما به ازای خارجی از نوع گفتار و درستی کلام شخصیتهای این برنامه ها وجود ندارد. و ما هیچوقت مانند شخصیتهای این برنامه ها با مخاطب خود سخن نمی گوییم.

3- این مطلب خصوصاً در آموزش زبان اهمیت بسیار می یابد. الگو قرار دادن فیلمها و سریالهای زبانی را که قصد یادگیری آن را داریم هر چند از نظر تلفظی و آهنگ کلمات و اصطلاحات آموزندگی بسیار دارند ولی به دلایلی که بسیار مختصر به آن اشاره شد نمی تواند الگویی کامل برای آموزش آن زبان باشد چون که هیچ کس در محیط طبیعی آن زبان این گونه سخن نمی گوید.

لینکدونی

لینکستان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    آیا این وبلاگ در راستای اهداف زبانی شما موثر بوده است ؟

<
Time spent here:
قالب و كدهای جاوا > <

قالب و كدهای جاوا >

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Glitter Graphics
Time spent here:
كد جاوا در قالبسرا

كد تغییر شكل موس

كد تقویم

BAHAR 20.COM

خدمات وبلاگ نویسان

Google
دریافت کد بارش برف از زیبا ساز وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس