تبلیغات
"/> Dr.Mohammad Paknezhadِ - حرف تعریف the (بخش اول)

Dr.Mohammad Paknezhadِ

"If you wish good advice, consult an old man

موارد زیر نباید از حرف تعریف the استفاده شود:

1- زمانیکه یک کلمه یا اصطلاح را در معنای عام آن به کار می بریم.

مثال:

a) Inflation is rising.

b) People are worried about rising crime.

در مثالهای فوق کلمه Inflation (تورم) و People (مردم) در معنای عام خود به کار رفته اند. ترجمه جملات به فارسی به این ترتیب خواهد بود:

الف) تورم در حال افزایش است.

ب) مردم (عموم مردم) نگران افزایش جرم هستند.

 

2- پیش از نام رشته های ورزشی.

مثال:

My son plays soccer.

Tennis is expensive.

 

3- پیش از اسامی غیرقابل شمارش زمانیکه در معنای عام خود به کار رفته باشند.

مثال:

Information is important to any organization.

- اطلاعات برای هر موسسه ای اهمیت دارد. (هر گونه اطلاعاتی)

Coffee is bad for you.

- قهوه برای شما خوب نیست. (هر نوع قهوه ای)

 

4- قبل از اسامی شهرها و کشورها. (مگر اینکه از چند ناحیه یا ایالت تشکیل شده باشند یا اینکه در نام آنها کلماتی مثل states، kingdom، republic، یا union وجود داشته باشد.)

مثال:

Italy, Mexico, Iran, EnglandTehran, Tokyo, Paris, Moscow

The United States, The UK (United Kingdom), The Irish Republic

The Netherlands, The Philippines, The British Isles

 

 

5- قبل از تمامی ضمیرها و همینطور ضمایر و اسامی اشاره.

مثال:

He is my only brother.

This hotel will be open next week.

These are the old classrooms.

 

6- پیش از نام روزها، ماه ها، و سالها.

مثال:

- I go to English class on Mondays and Wednesdays.

- He was born in April.

- The First World War began in 1914.

 

7- معمولا (نه همیشه) قبل از کلمات زیر از the استفاده نمیشود:

home, town, church, hospital, prison, school, work, sea

مثال:

He's on his way to work.

We were in town last Saturday.

We go to school to study.

I arrived home before midnight.

لینکدونی

لینکستان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    آیا این وبلاگ در راستای اهداف زبانی شما موثر بوده است ؟

<
Time spent here:
قالب و كدهای جاوا > <

قالب و كدهای جاوا >

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Glitter Graphics
Time spent here:
كد جاوا در قالبسرا

كد تغییر شكل موس

كد تقویم

BAHAR 20.COM

خدمات وبلاگ نویسان

Google
دریافت کد بارش برف از زیبا ساز وب

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس