تبلیغات

حتما وقتی اولین بار وارد یک سرور چت شدید با کلماتی از قبیل asl pls یا h r u یا brb مواجه شدید . این کلمات که حروف اول کلمات یک جمله هستند برای راحتی کار و سرعت در چت به کار گرفته می شوند که خیلی وقتها مفید هم هستند. البته ممکنه که شما زیاد با چت سر و کار نداشته باشید ولی خوب بالاخره در اینترنت گاهی نیاز به ارتباط آنلاین هم هست . هر روز تعداد زیادی به این کلمات اضافه می شود و کسی نمی توانید بگوید که همه   این کلمات را بلد است ولی بهتر است معنی چند تایی که همیشه با آنها برخورد داشته ایم بدانیم تا حداقل بدانیم که چه چیزی را به کار می بریم.


 

معنی به فارسی

کلمه یا جمله اصلی اختصار
سلام Hi There HT
حالت چطوره؟

How Are You?

HRU
سن/ جنس /مکان Age/Sex/Location ASL
چت را ترک کرده has left the chat poof
تا آنجایی که من می دانم Az Far As I Know AFAIK
به زودی As Soon As Possible ASAP
اه خدای من Oh My God OMG
دوست پسر Boy Friend BF
دوست دختر Girl Friend gf
ظمنا / راستی By The Way BTW
از طرف دیگر On The Other Hand OTOH
پیغام الکترونیکی Email Message EMSG
رو در رو Face to Face F2F
متشکر از شما Tank You TY
در هر صورت In Any Event IAE
عجب . فهمیدم Oh I See OIC
فهمیدم I See IC
به نظر من In My Oponion IMO
متاسفم I`m Sorry IMS
برای همیشه دوستت دارم Love You Foreve LYF
دوستت دارم Love Ya LY
دوستت دارم I Love You ILY
جهت اطلاع تو For Your Information FYI
به بیان دیگر In Othere Word IOW
شوخی می کنم Just Kidding JK
پوزخند شیطانی Evil Grin EG
خنده شدید شیطانی Big Evil Grin BEG
خنده Laugh L
خندیدن با صدای بلند Laugh Out Loud LOL
لبخند Smile S
از خنده رو زمین غلط زدن Rolling On Floor Laughing ROFL
از خنده رو زمین غلط زدن Rolls On The Floor Laughing ROTFL
پیغام خصوصی Private Message PM
بوسه بر گونه Kiss On Cheek KOC
بسه زدن و بغل کردن Hug and Kiss H&K
متشکر Thanks TNX
بوسه روی لبها زدن Kiss On Lips KOL
بعدا Later L8R
دعا کردن Fingers Crossed FC
زود جواب نامه را بده Write Back Soon WBS
جواب نامه را نده Don't Write Back DWB
برای مدت طولانی بی خبر بودن Long Time No See LTNS
الان بر میگردم Be Right Back BRB
زود بر میگردم Be Back Soon BBS
بعدا بر می گردم Be Back Later BBL
بعدا به تو می گویم Talk To You Later TTYL
به فکر تو هستم Thinking Of You TOY
تا دفعه بعد Till Next Time TNT
See You Later See You Later C U L8R
See You Later See You Later

SYL8TR

به زودی می بینمت See You Soon

SYS

می بینمت See You CU
فعلا میروم Gone For Now GFN
از دیدن تو خوشحال شدم Glad To See You GTSY
از دیدن تو خوشحال شدم Nice To See You Nice 2 C U
دور از صفحه کلید Away From Keyboard AFK
موفق باشی Good Luck GL
فعلا خداحافظ Ta Ta For Now TTFN
خداحافظ Bye Bye Now BBN
خداحافظ Bye For Now BFN

thank you = TU
talk to you later = K2UL8R
love you like brother= LULAB
laugh to myself= LTM
love you like sister= LULAS
male or female= M or F?
thanks= THX
no problem =NP
bye for now= B4N
age/sex/location= A/S/L?
see you later= CUL
see you= CU
see you later= CUL
bye for now= BFN
end of message= EOM
thank you= MER30
I love you= ILU
I love you= ILY
I see= IC

=====================

بازگشت

معادل آن در چت

اصطلاحات عامیانه

U = you

شما . تو کی هستی

PLZ = please

لطفا

ASL = age / sex / Location

سن و جنسیت و شهر شما چیست؟

R = are

.هستید

sa@ = time

ساعت

mer30 = mer28+2 = ... = merci

مرسی .  ممنون

tnx = thanks

متشکرم

tq = thank you

متشکرم

ty = thank you

متشکرم

m = male

مرد

f = female    

زن یا مرد . مونث یا مذکر

me2 = me too      

!من هم همین طور

gf = girl friend

دوست دختر

bf = boy friend

 دوست پسر

lol

خندیدن به چیزی

cool

 خوشحالی همراه با تعجب

wow

فریاد حاکی از خوشحالی و تعجب

DC = disconnect

قطع ارتباط تلفنی با اینتر نت

BC = because

برای اینکه ، زیرا

C = see

دیدن . می بینمت

U R = your

مال شما

2 = too

همچنین

4 = for

برای

NP = no problem

مشکلی نیست

C U L = see you later

به امید دیدار

BRB = be right back

زود بر می گردم

I L U = I love you

دوستت دارم

h&k = hug and kiss

در آغوشم میبوسمت

IOU = i owe you

من به شما مدیونم

ATB = all the best

خیلی خوب ، همه خوب هستن

CU = see you

میبینمت

DL = download

دانلود کردن  ، کپی

GG = good game

بازی خوبیه

GJ = good job

کار خوبیه

GL = good luck

موفق باشید ، خوشبخت باشید

yw = you're welcome

خوش آمدید

WB = welcome back

(زود برگردی ، خوش آمدید (هنگام رفتن

ttyl = talk to you later

بعدا صحبت میکنیم

K = oky

خوبه ، باشه ، قبوله

LTR = later

بعدا

sry = Sorry

متاسفم

bbs = be back soon

زود برگردی

bbl = be back later

بعدا بر میگردم ، دوباره بیا

vip = Very imprtant person

آدم خیلی مهم ، آدم متشخص

ltns = long time no see

خیلی وقته ندیدمت

msg = message

پیام

W = whit

با

W / O = whitout

بدون

kit = keep in touch

با من در تماس باش

F2F = face to face

رو در رو